دوشنبه, 30 -3443 ساعت 00:00

ورقه ای شدن دندان

نه تنها ورقه ای شدن دندان نشان از مراقبت از دندان برای تعمیر آنست، اما همچنین می تواند نشانه آن باشد که دندان قروچه جدی تر شده است. به عنوان نشانه هنگامی که دندانهای خود را باهم لمس کنید عقب و جلو رفتن دندان به سختی انجام می شود، شما می توانید این کار را درفشارهای مختلف انجام دهید – در خواب خود و نه کمتر – و در واقع آسیب دندان خود را تشخیص دهد. در واقع درمان این مورد بسیار گران بوده و ممکن است منجر به حفره شود، بنابراین بهتر است قبل از ورقه ای شدن دندان با دندان پزشک خود مشورت کنید.

منتشرشده در مقالات سایت