پزشکان

پزشکان کلینیک تخصصی دندانپزشکی هومینا

 

ردیف

نام پزشک

نوع تخصص

ایام هفته

ساعات حضور

1

دکتر سیدمجتبی میرحسینی

ایمپلنتولوژیست

شنبه-دوشنبه-سه شنبه

دوشنبه

10:00 الی 13:00

17:00 الی 19:000

2

دکتر مریم منتظری

اندو-ترمیمی-پروتز

شنبه-چهارشنبه

شنبه-سه شنبه

9:00 الی 13:00

15:00 الی 19:00

3

دکتر مهیار توسلی

اندو-ترمیمی-پروتز

شنبه-دوشنبه

10:00 الی 13:00

4

دکتر حمید گلشاهی

متخصص ارتودنسی

شنبه

15:00 الی 18:00

5

دکتر منصوره رادفر

اندو-ترمیمی-پروتز

یکشنبه-سه شنبه

9:00 الی 14:00

6

دکتر حمید سعیدیان

اندو-ترمیمی-پروتز

یکشنبه-پنجشنبه

10:00 الی 18:00

7

دکتر ثنا جباری

متخصص اندو

یکشنبه

10:00 الی 18:00

8

دکتر هاله فخیم

اندو-ترمیمی-پروتز

یکشنبه-پنجشنبه

10:00 الی 19:00

9

دکتر مژگان یزدانی

اندو-ترمیمی-پروتز

دوشنبه-چهارشنبه-

9:00 الی 14:00

10

دکتر سید ابراهیم خاکزاد

اندو-ترمیمی-پروتز

دوشنبه

15:00 الی 19:00

11

دکتر الهه فخیم

اندو-ترمیمی-پروتز

سه شنبه

پنجشنبه

16: الی 19:00

10:00 الی 14:00

12

دکتر شبنم پیدا

اندو-ترمیمی-پروتز

چهارشنبه

16:00 الی 18:00

13

دکتر بی تا ملکی

متخصص لثه

چهارشنبه

10:00 الی 14:00

 

 

پزشکان کلینیک تخصصی دندانپزشکی پاسداران

 

نام پزشک تخصص ایام هفته ساعات کار
دکتر سید مجتبی میر حسینی ایمپلنتولوژیست یکشنبه،چهارشنبه 17:00 الی 21:00
دکتر حمید نورمحمدی متخصص درمان ریشه

یکشنبه،دوشنبه

پنجشنبه

15:00 الی21:00

9:00 الی 21:00

دکتر بیتا ملکی متخصص جراح لثه و ایمپلنت دوشنبه 9:00 الی 15:00
دکتر حسام الدین نظری متخصص جراحی دهان، فک و صورت شنبه،پنجشنبه 9:00 الی 15:00
دکتر علیرضا محمودی اندو-ترمیمی-پروتز شنبه،دوشنبه،چهارشنبه 9:00 الی 21:00
دکتر کریم رشید بنام اندو-ترمیمی-پروتز یکشنبه،سه شنبه،پنجشنبه 9:00 الی 21:00
دکتر هانیه فرآسا اندو-ترمیمی-پروتز

شنبه،دوشنبه،چهارشنبه

یکشنبه،سه شنبه،پنجشنبه

9:00 الی 21:00

9:00 الی 15:00

دکتر سمیه اصغری اندو-ترمیمی-پروتز یکشنبه،سه شنبه،پنجشنبه 15:00 الی 21:00
دکتر شبنم پیدا اندو-ترمیمی-پروتز

یکشنبه

سه شنبه

9:00 الی 15:00

9:00 الی 21:00

 

 

پزشکان کلینیک تخصصی دندانپزشکی تهرانسر

 

ردیف

نام پزشک

نوع تخصص

ایام هفته

ساعات حضور

1

دکتر سید مجتبی میر حسینی

ایمپلنتولوژیست

شنبه-سه شنبه

17:00 الی 21:00

2

دکتر سید جواد علیزاده

متخصص درمان ریشه

شنبه-دوشنبه-چهارشنبه

10:00 الی 15:00

3

دکتر حسام الدین نظری

متخصص فک و صورت

جمعه

10:00 الی 15:00

4

دکتر پژمان هادی صادق

متخصص ارتودنسی

سه شنبه

15:00 الی 18:00

5

دکتر حمید سعیدیان

اندو-ترمیمی-پروتز

شنبه-دوشنبه-سه شنبه-چهارشنبه

9:00 الی 21:00

6

دکتر ساسان حریری شبستری

اندو-ترمیمی-پروتز

یکشنبه-سه شنبه-پنجشنبه

9:00 الی 21:00

7

دکتر سید محمود ضیایی

اندو-ترمیمی-پروتز

شنبه-دوشنبه -چهارشنبه

9:00 الی 21:00

8

دکتر الهام نژاداکبری مهربان

اندو-ترمیمی-پروتز

شنبه-دوشنبه -چهارشنبه

9:00 الی 21:00

9

دکتر فرزانه فرجی دانشگر

اندو-ترمیمی-پروتز

شنبه-دوشنبه -چهارشنبه

9:00 الی 21:00

10

دکترمژگان امیرسرداری گودرزی

اندو-ترمیمی-پروتز

شنبه-دوشنبه -چهارشنبه

9:00 الی 21:00

11

دکتر رزا رفیعی

اندو-ترمیمی-پروتز

یکشنبه-سه شنبه-پنجشنبه

9:00 الی 21:00

12

دکتر شبنم پیدا

اندو-ترمیمی-پروتز

یکشنبه

پنجشنبه

16:00 الی 20:00

9:00 الی 13:00

13

دکتر مهبد شایگان

اندو-ترمیمی-پروتز

یکشنبه-سه شنبه-پنجشنبه

9:00 الی 21:00

14

دکتر فرهاد فرین نیا

اندو-ترمیمی-پروتز

شنبه-دوشنبه -چهارشنبه

9:00 الی 21:00

15

دکتر هاله سعیدیان

اندو-ترمیمی-پروتز

یکشنبه-سه شنبه-پنجشنبه

9:00 الی 21:00

خواندن 6704 دفعه